Profil společnosti Techlar a.s.

Společnost vznikla v roce 2003,  jako společnost s ručením omezeným, která byla následujícího roku transformována na akciovou společnost. V roce 2013 došlo k posílení finanční stability, a to navýšením základního kapitálu na současných 24 mil. Kć.
Společnost se k 1.1.2014 plně podřídila zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zvolila dualistický systém vnitřní struktury
Hlavním předmětem podnikatelské činnosti je komerční pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti a v užívání dceřiné společnosti Retail Ceska s.r.o.