Informační deska

A. Základní identifikační údaje o společnosti

Obchodní firma: TECHLAR a.s.
Sídlo: Praha 5, Na Cihelně 415/32, PSČ 159 00
Datum vzniku: 26.3.2003
Právní forma: akciová společnost
IČ: 267 68 364
DIČ:  CZ26768364
Údaj o zápisu: Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8589

 

B. Údaje o základním kapitálu

Upsaný základní kapitál: 24.000.000,- Kč
Celý základní kapitál je splacen.C. Údaje o cenných papírech

Druh cenných papírů: akcie
Forma: na jméno
Podoba:   listinná
Jmenovitá hodnota:  1.000.000,- Kč
Počet kusů cenných papírů: 24
Celkový objem emise:  24.000.000,- Kč

 

D. Základní charakteristika činnosti

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona